∙          контейнерен блок влак от Китай до България – през месец Март 2016 г., „Деспред“ АД подписа ексклузивен договор с Китайски партньор във връзка с организиране на контейнерен блок влак от Централен Китай до Бургас. Очакван срок за стартиране на проекта – м.11.2016 г.;

∙          контейнерен блок влак от България до Централна Европа-през 2016 г. стартирахме проект за обновяване на пристанището ни в гр. Бургас, който включва пълна рехабилитация на съществуващите ЖП подходи и връзка с гара „Владимир Павлов“, удълбочаване на кейовите стени и изграждане на контейнерни площадки. Новата инфраструктура има капацитет за обработка на над 60 000 TEU за година и позволява обработката контейнерни блок-влакове – директна връзка между гр.Бургас и Централна Европа, обслужваща товаропотоците между Европейските страни и Иран, Азербайджан, Грузия, Армения, Казахстан, Туркменистан;

∙          контейнерен блок влак от България до Азербайджан (обслужващ товари за Иран, Армения, Казахстан, Туркменистан) – втори етап и продължение на Евро-Азийската ЖП връзка.

© Copyright 2019 Деспред