CSIF е частно инвестиционно дружество, основано през 2005 г.. Негови акционери са г-жа Цветелина Бориславова и фондацията и Кредо Бонум. Холдингът е с инвестиции в дружества в сферите на транспорт и логистика – Порт България Уест, Булжак Деспред АД; земеделие – Ай Ти Пи-България ЕООД, Съни Епъл ЕООД; хотели и туризъм-Пампорово АД, Хотел Перун Лодж – Банско; възобновяеми енергийни източници – Дисиб ООД, СиЕсАйЕф Хидро ЕАД; машиностроене- Монек-ЮГ АД.

© Copyright 2019 Деспред