Уважаеми Партньори,

Поради строително-ремонтни дейности на Столична Община достъпът до склада на ‚‚ДЕСПРЕД – офис Летище София‘‘ с адрес ул. Продан Таракчиев No 10 е ограничен само за бусове и соло автомобили до 7м.

Пратки, които ще пристигат с по-големи тежкотоварни автомобили, трябва да разтоварят в склад на ‚‚Деспред – Ц.У‘‘ с адрес ул. Козлодуй 1А, и след това ще бъдат транспортирани с бус до Летище София.

Официалният срок на ремонта, обявен от Столична Община, е до края на 2017.

Моля да ни извините за причиненото неудобство !

източник: http://rs.gis-sofia.bg/?from=24.08.1961&to=08.09.2017&valall=&publisherall=&cpassignerall=&munid=&description=&countryside=&district=&real_estatenum=&zoning_plannum=&address=&order_validate=&order_publisher=&limit=100

за въпроси, сме на разположение на тел 024513800, 024513826, 024513829

————————————————————————————————————————————

Despred-press-CSIF

Спечелен проект по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020

Публична-покана-BG05M9OP001-1.008-1564-C01

© Copyright 2018 Деспред