Дружеството е член на:

  • Международна Федерация на Спедиторските Асоциации /FIATA/ от 1967г.
  • Международна асоциация за въздушен транспорт (IATA)
  • Международна Спедиторска организация World Cargo Alliance (WCA)

/През месец октомври 1989г. “Деспред” АД беше домакин на 21-я Световен Конгрес на FIATA в София./

  • Национално Сдружение на Българските Спедитори /НСБС/
  • Българска Търговско-Промишлена Палата /БТПП/
  • Асоциация на Българските Предприятия за Международни Автомобилни Превози /АЕБТРИ/

Деспред е сертифицирана по ISO 9001:2008.

© Copyright 2019 Деспред