Деспред АД е водеща, изцяло българска спедиторска фирма, която от 70 години премахва всички географски граници за своите клиенти.

Основният ни капитал са нашите служители – висококвалифицирани, сигурни на работното си място и развиващи се.
Политиката на Деспред АД е изцяло насочена към клиента, базирана на взаимно доверие, дългосрочно партньорство и удовлетвореност от добре свършената работа.

 

Нашите ценности:

  • Доволни клиенти;
  • Качество на предлаганите услуги;
  • Екипност и признание;
  • Отговорност и ангажираност;
  • Съпричастност и доверие;
  • Сигурност на работното място;
  • Инициативност и креативност;
  • Възможност за обучение и развитие.

Нашата цел е успехът на нашите клиенти и партньори.

 

© Copyright 2019 Деспред