Черноморски логистичен център

Синергията между Деспред АД и Порт България Уест АД - собствено на пристанище на Черно море и Ро-Ро/Pax кораб/, формира уникален за страната ни логистичен център. Наличието на порт, кораб и спедиторско дружество със собствени логистични центрове, позволява на нашите клиенти да получат комплексно решение с едно обаждане.

Собствените ни вътрешни складове /сухи пристанища/, лицензирани за митнически режими „временно складиране“ и „митническо складиране“ и напълно интегрирани с националната железопътна и сухопътна инфраструктура. Предлагаме оптимално решение за набиране на корабни партиди и последваща експедиция на стоката към пристанище, изцяло окомплектовани и оформени документално, обработка на товари, изискващи наличие на голяма складова площ, както и допълнителни услуги неспецифични за морските пристанища /по-дълъг период на съхранение, дистрибуция, пакетиране …/.

Чрез регулярната фериботна линия Бургас-Батуми-Новоросийск, обслужвана от Порт България Уест, Деспред АД предлага на своите клиенти и партньори цялостно и сигурно решение при транспортиране на цели и/или групажни товари до/от Русия, Грузия, Армения, Иран, Азейберджан и Задкаспийските републики /съществуващи фериботни връзки в Каспийско море Баку-Актау, Баку-Туркменбаши/.

Използвайки собствените си складове под митнически контрол и регулярните си групажни линии от Европа, Деспред АД консолидира частични товари, които окрупнява в едно превозно средство до съответната крайна дестинация.

За клиентите от съседни на Република България държави (Македония, Гърция, Сърбия), предлагаме за товарите им до/от Русия, Грузия, Армения, Иран, Азейберджан и Задкаспийски републики :

  • регулярен и сигурен сървис;
  • по-кратко транзитно време;
  • възможност за превоз на стоки в контейнери;
  • преодоляване на някои рестрикции характерни при сухопътен превоз;
  • качествено обслужване чрез единна информационна система на пристанищния оператор с вътрешните складове;
  • конкурентни цени;

Добре развитата структура на Деспред АД и присъствие в основните икономически зони, позволява набирането на товари пътуващи по всички транспортни коридори преминаващи през Република България – - коридор IV /Дания, Холандия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария/, Коридор VII /Австрия, Словения, Унгария/, Коридор VIII /Италия, Албания, Македония/, Коридори IX и X.

Разполагаме с най-голямата хладилна база на Балканският полуостров, ситуирана на територията на Порт България Уест АД с капацитет – 14 хладилни зали, 48 000 куб. метра, поддържащи температурен диапазон +17 до -27 градуса по Целзий, с възможност за съхраняването на дълбоко замразени храни /месо, риба, зеленчуци и др./ и на охладени продукти – банани, цитрусови и други плодове. Температурният режим е напълно автоматизиран. Записващи устройства позволяват проследяване на температурата във всяка зала за период от 24 месеца.

Базата е одобрена от митническите власти за режими временно и митническо складиране.

© Copyright 2017 Деспред