Черноморски логистичен център

Синергията между Деспред АД и Порт България Уест АД  - Дружество управляващо Черноморско пристанище и Ро-Ро кораб, създава уникален за страната ни логистичен център. Наличието на собствени пристанище, кораб и спедиторско дружество с многофункционални логистични бази, позволява на нашите клиенти да получат комплексно решение с едно обаждане.

Собствените ни логистични складове /сухи пристанища/, лицензирани за съхранение на стоки под митнически контрол, са напълно интегрирани с националната железопътна и сухопътна инфраструктура. Предлагаме оптимално решение при набиране на корабни партиди и последваща експедиция на стоката към пристанище; контейнеризация и деконтейнеризация; цялостно окомплектоване на документи; обработка на товари, изискващи наличие на голяма складова площ; допълнителни услуги неспецифични за морските пристанища /по-дълъг период на съхранение, дистрибуция, пакетиране …/.

Чрез регулярната фериботна линия Бургас-Батуми-Новоросийск, обслужвана от Порт България Уест, предлагаме на своите клиенти и партньори цялостно и сигурно решение при транспортиране на цели и/или групажни товари до/от Русия, Грузия, Армения, Иран, Азейберджан и Задкаспийските републики /съществуващи фериботни връзки в Каспийско море Баку-Актау, Баку-Туркменбаши/.

Използвайки собствените си складове под митнически контрол и регулярните групажни линии от Европа, Деспред АД консолидира частични товари, които окрупнява в една транспортна единица до съответната крайна дестинация.

На нашите клиенти от съседни на Република България държави (Македония, Гърция, Сърбия), предлагаме за товарите им до/от Русия, Грузия, Армения, Иран, Азейберджан и Задкаспийски републики :

  • регулярен и сигурен сървис;
  • по-кратко транзитно време;
  • преодоляване на някои рестрикции характерни при сухопътен превоз;
  • качествено обслужване чрез единна информационна система на пристанищния оператор с вътрешните складове;
  • конкурентни цени;

Добре развитата клонова структура на Деспред АД и присъствие в основните икономически зони, позволява обслужването на товари от всички транспортни коридори преминаващи през Република България – коридор IV /Дания, Холандия, Германия, Чехия, Словакия, Унгария/; коридор VII /Австрия, Словения, Унгария/; коридор VIII /Италия, Албания, Македония/, коридори IX и X.

Разполагаме с най-голямата хладилна база на Балканският полуостров, ситуирана на територията на Порт България Уест АД – 14 хладилни зали, 48 000 куб. метра, поддържащи температурен диапазон от -27 до +17 градуса по Целзий, възможност за съхраняване на дълбоко замразени храни и на охладени продукти – банани, цитрусови и други плодове. Температурният режим е напълно автоматизиран. Записващи устройства позволяват проследяване на температурата във всяка зала за период от 24 месеца.

Базата е одобрена от митническите власти за режими временно и митническо складиране.

© Copyright 2019 Деспред