10

Сдружение „ Равен старт-2008”

“Лечебно плуване и рехабилитация на деца с гръбначни изкривявания и деца с увреждания”

Гръбнакът е основна структура в човешкото тяло. Той прави човека гъвкав и абсорбира голяма част от  сериозните натоварвания, на които хората и особено децата са подложени всеки ден. За да може  да изпълнява всички свои функции, гръбначният стълб трябва да е в правилна позиция. Прекалено голяма част от времето си, съвременните деца прекарват седнали. Това все по-често  води до гръбначни изкривявания.

Най-често те се появяват между 10-тата и 11-тата година.

Гръбначните изкривявания в по-голяма час от случаите са обратими, проблемът е, че повечето родители късно ги откриват .           За това е много важно дори при най-малко съмнение, че детето има подобен проблем да се направи консултация със специалист. Обикновено лечението се състои във физиотерапевтични и водни упражнения при гръбначни изкривявания, плуване,  масажи, коригиране стойката на тялото в изправено и седнало положение.

Няколко вида упражнения и особено водните са изключително полезни за деца с гръбначни изкривявания. Лечебното плуване е много добро за деца с подобни проблеми, защото движенията не са натоварващи, натискът върху гръбначния стълб е много по-малък, във вода теглото на тялото намалява. Водната  рехабилитация при деца с гръбначни изкривявания  помага за укрепване  мускулите на ръцете, краката и гърба, което автоматично води до подобряване цялостния баланс на гърба и тялото.

Според статистиката, броят на децата, страдащи от гръбначни изкривявания, т. нар. сколиоза, нараства с всеки ден. Една от основните причини за това е, че децата спортуват все по-малко и нямат нужната физическа култура. Лечебната физкултура има решаващо значение в профилактиката и лечението на гръбначните изкривявания. Дългогодишният опит у нас потвърждава по безспорен начин, че целенасочените занимания с физически упражнения под формата на изправителна гимнастика са незаменимо средство при лечението на гръбначните изкривявания.

 

Общ бюджет на проекта: 8459.95 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред