11

 Сдружение “Фабрика за идеи”

“Резиденция Баба 2018″

Обезлюдяването на селата и бедността, в която голяма част от възрастните хора в тях живеят, загубата на фолклорно наследство или неглижирането му (и опосредствяването му в популярната култура), липсата на възможности за професионална реализация в селата са само част от проблемите, които “Резиденция Баба” приема като лично предизвикателство.

До решенията, обаче, достигаме не инженирано “отгоре”, а разчитайки на взаимодействието между засегнатите от конкретния проблем хора и тези, които искат да са в помощ и ценят културата си – съответно възрастните хора от различни села и млади от градовете.

Основният ресурс за решаването на тези проблеми, вярваме, са връзките на доверие и взаимопомощ, които само едно пълноценно и дълготрайно съжителство може да създаде.

Участниците в “Резиденция Баба” имат шанса да живеят в продължение на 1 месец в автентично домакинство на село и да споделят ежедневието, нуждите, разказите и проблемите на домакините и общността. Документирайки и анализирайки средата по време на престоя си, след това те разработват свои социално- или културно-предприемачески проекти, които отговарят на конкретна нужда на селото в контекста на гореизброените тенденциозни проблеми.

Конкретните цели на инициативата включват:

·         подкрепа за създаването на социално предприятие, реализирано от участниците съвместно с местните хора, което се базира на взаимообмена и ученето между тях, но е опаковано в иновативна форма/ дизайн;

·         подкрепа за създаването на социално-предприемаческа творба/ продукт, който да споделя уникална културна ценност от селото/ района, който да бъде продаван, а средствата от него да отиват при възрастни хора в селото;

·         образователни и културно-предприемачески инициативи;

·         създаване и поддържане на ценен архив с видео/ снимки/ аудио записи с фолклорен материал, рецепти и лични истории, документирани от участниците по време на престоя им в селата;

·         повишаване на социалния и професионалния капацитет на участниците и възрастните от обмена на ежедневен опит и знания;

·         повишаване на емоционалната интелигентност, приспособимостта, емпатията и търпимостта на участниците и аудиторията на „Резиденция Баба“ към етническите/ религиозните различия в България;

·         обновяване на общностни пространства, които са ценни за местните, изчистване и облагородяване на екопътеки и други природни местности;

·         организиране на изложби, интерактивни аудио инсталации с личните и фолклорните разкази на местните, документални спектакли, работилници за ръкоделия и илюстратори и други;

·         подтикване на повече млади хора да общуват с възрастните си роднини и да изследват ценното от опита и разказите им.

https://www.youtube.com/watch?v=NdgCGJEQ_0o

Общ бюджет на проекта: 18 165лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред