13

Фондация „Tебешир“

“Искам да бъда учител”

Българската образователна система е поставена пред сериозен проблем – пенсионирането на 45000 учители през следващите 10 години. Същевременно броят на новопостъпилите учители намалява с всяка изминала година, като според данни от НСИ учителите на възраст до 29 години съставят едва 4 процента от преподавателския персонал в общообразователните училища. Притеснителен е фактът, че успехът от дипломата за средно образование на студентите специалност „Педагогика” е 4,91. Само 10% от завършилите специалност „Педагогика” стават учители, а много от новопостъпилите учители излизат от системата през първите 4 години. В следващите години ще се задълбочи тенденцията за нарастващия недостиг на добре подготвени и отдадени учители, които да вдъхновяват бъдещите поколения. За да се мотивират повече млади хора да бъдат учители в български училища, на първо място трябва да се инвестира в предоставянето на разнообразни възможности и ресурси за развитие на уменията на студентите специалност „Педагогика”.

Целта на проекта е да мотивира студенти специалност „Педагогика” да станат учители, като им предостави нужните ресурси да предоставят качествено образование на бъдещите си ученици. В рамките на проекта ще организираме 3 семинара на тема „Искам да бъда учител“. Обученията ще бъдат с практическа насоченост, като ще обхващат теми от значение за бъдещи учители. Чрез семинарите студентите специалност „Педагогика” ще бъдат по-добре информирани за учителската професия. Втората част от проекта ще ангажира студентите специалност „Педагогика“, участвали в семинарите, в летни занимални в 10 училища. Студентите ще бъдат разделени на екипи, като всеки ще отговаря за планирането и подготовката на лятната занималня в едно училище. По време на проекта участниците ще разработят материали, които да използват в заниманията. По този начин студентите ще придобият практически опит и ще имат възможността да развият уменията си за преподаване, за да бъдат по-добре подготвени да станат учители.

Размер на исканите средства от Деспред: 10 000 лв.

 

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред