14

Сдружение „Мулти акт“

„Щастливи деца“

 

Проблемът, върху който се концентрира настоящото проектно предложение е подобряването на емоционалното състояние на децата, хоспитализирани в УМБАЛ – Русе – отделение Педиатрия чрез овладяване техниките на различни приложни изкуства. Всяко заболяване води до закономерно изменение в психиката и поведението на детето. При постъпването в болница неприятните чувства, предизвикани от физическото страдание – болестта, се засилват още повече от смяната на обстановката, раздялата с приятелите и отсъствието на любимите занимания. Изследванията, прегледите, манипулациите, причиняващи болка и неприятни чувства допринасят още повече за разстройство в поведението на детето. Хоспитализираните деца ще се чувстват по – спокойни в болницата с помощта на различни занимания, които ги откъсват от ежедневните манипулазии и дейности в болнична среда. Потапянето в света на приложните изкуства, освен за забавление ще помогне на децата и техните родители да приемат по – леко престоя и лечението в болницата. Освен това дейностите в рамките на „Арт ателие“ ще направят по – естествена връзката между децата, родителите и терапевтичните екипи. Това ще допринесе за спокойствие в работата на лекарите и сестрите и повече сигурност в родителите. Усмивките, които желаем да провокираме у децата с приложните занимания ще допринесат за позитивна атмосфера в детското отделение. В много държави отдавна са оценили положителното влияние на приветливата болнична среда върху възстановяването на децата. У нас има очевидно закъснение в системното внедряване на подобни практики в педиатричните отделения.

Основната цел на настоящото проектно предложение е да променим престоя на хоспитализираните деца чрез подобряване на емоционалното състояние с положителни емоции, намаляване на тревожността, намаляване влиянието на стресогенните фактори, като им осигурим интересни арт занимания в областта на приложните изкуства. Желанието ни е да се съчетаем забавлението от  арт заниманията с интересни знания, които децата да придобиват по време на нашите посещения.  Целевата група обхваща деца на възраст от 5 до 12 години, които ще бъдат ангажирани в две ателиета. Ателиетата ще бъдат водени от двама аниматори с подходящо образование и опит в работата с деца. Във всяко едно от ателиетата водещият аниматор ще бъде подпомаган от колегата от другото ателие като асистент.

Общ бюджет на проекта: 3420 лв.   

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред