15

Сдружение „Артел13“

“Мама, татко и аз”

 

Във все по-забързаното градско и технологично съвремие семейството страда от отчуждение, агресия и неразбиране. Често децата са оставени на самоотглеждане и избират познатия път на улицата. Алкохолът и наркотиците сред младите хора са с все по-ниска възрастова граница. Наблюденията, които имаме върху семействата в България показват, че намалява времето в което семействата общуват помежду си. Много големи са разликите в поколенията по отношение на интересите и възприятията им за света. Това в много от случаите рефлектира върху поведението на децата извън семейната клетка – все по-чести прояви на насилие, невъзможност за нормално общуване, незнание как да се работи в екип, липса на толерантност. Наблюдават се големи разлики в изразните средства, които използват отделните поколения. Влиянието на динамичната комуникационна среда още повече задълбочава невъзможността за контакт между родители и деца. И двете страни, в повечето от случаите не умеят да изслушват и водят конструктивни разговори.

Обща цел:

Изработване на комуникационен модел за по- устойчиво семейство. Да помогне за сближаването на родители и деца, да помогне за премахване на отчуждаването в семейството и намаляването на агресията.

Конкретни цели:

- Идентифициране на семейства в риск и създаване на модел за междупоколенческа комуникация вътре в семейството.

- Извеждане на семействата от обичайната им ежедневна среда и поставянето им в среда без интернет и телевизия, което създава възможност за общуване с помощта на специалист, на различни дейности, придобиване на нови умения и възпитание на изконни български ценности, да се грижат един за друг, да си помагат.

- Създаване на модел за противопоставяне на зависимости – интернет, наркотични вещества, алкохол и т.н

- Създаване на модел за семейни ценности, базиран на традиционни семейни дейности – месене на хляб, плъсти, засаждане на овошки, засаждане на цветя, изработване на домашен сапун и т.н.

Размер на исканите средства от Деспред: 10 030 лв

Общо събрани гласове до момента:

Натиснете тук за да видите текущите резултати от гласуването
Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред