16

“Надежда и домове за децата – клон България”

„Искам да участвам“

Проектът „Искам да участвам“ цели взаимодействието между деца и семейства чрез участие, учене и диалог в решаване на значими проблеми. Проектът е нужен, тъй като детското участие е изключително важно за развитието и изграждането на всяко дете и неговото семейство. Възможността за участие в живота на общността, отстояване на собствена позиция е право на всяко дете за по-добър живот.

Ще се натрупа информация за уврежданията от децата. Децата и семействата ще участват в значими проблеми, ще могат да съдействат за приобщаване на децата помежду им, ще се развият умения за комуникация, емпатия, представяне и групова работа. Проектът пряко ще въздейства на децата и техните семейства по темата за уврежданията и подкрепата на деца с увреждания, както и за по-пълноценното приобщаване на децата с увреждания в ежедневието и информация за останалите деца какво означава увреждането.

Родителите ще могат да опознаят по-добре децата си, да общуват с тях, да подкрепят родители на деца с увреждания.

Общата цел на проекта е да се подобри взаимодействието между деца и семейства чрез засилване на детското участие в решаване на значими проблеми.

Специфичните цели са както следва:

  • придобиване на опит и умения у децата чрез учене и действие
  • осигуряване на активно детско участие чрез учене и правене
  • създаване на умения за подкрепа и комуникация с деца с увреждания; развиване уменията на самите деца за общуване и презентиране
  • създаване на условия децата да формулират своите позиции и да защитават и участват в социално значими проблеми, които ще им помогнат да се изразяват и отстояват своите позиции
  • да се засили свободното общуване за увреждането и подпомагане на децата с увреждания без притеснения

Този проект ще подкрепи изключително много работата с деца с увреждания от ДЦ „Св. Врач“ и ще даде възможност за диалог, игри, учене през правене между децата, което, от своя страна, ще облекчи центъра.

Общ бюджет на проекта: 9200 лв.

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред