17

Сдружение „Без Граници“

“За по-добри междублокови пространства!”

Проекта цели да се облагородят и превърнат в кътчета за отдих 12 междублокови пространства в гр. Левски, като в целия процес се включат гражданите и по този начин се стимулира доброволчество, за да се постигне доверие между общност и НПО.

Междублоковите пространства в града не са в добро състояние, а много малко са направени с оскъдните средства на гражданите. Замърсените и неподдържани зелени площи са много повече, отколкото приятните кътчета за отдих. Междублоковите пространства са отговорност на всички! Това ни стимулира да се насочим към превръщане на тези площи в по-уютни и приятни места и по този начин да се подобри облика на целия град. Проекта е важен за цялата общност на гр. Левски, тъй като с реализирането му ще се популяризира идеята за активно гражданско участие в дейностите, като средство за подобряване на обществената среда, ще се създаде по-качествена среда на живот за хората в малкия град и ще се насърчи партньорството между неправителствените организации и общността.

Обща цел: Да се постигне по-пълноценен и качествен живот на местните общности, като се облагородят и превърнат в кътчета за отдих 12 междублокови пространства в гр. Левски.

Конкретни цели:

1.      Да превърнем междублоковите пространства в по-уютни и приятни места за пълноценно изкарване на свободното време, отдих, игри и общуване за малки и големи.

2.      Да се популяризира идеята за активно гражданско и младежко участие в дейностите, като средство за подобряване на обществената среда, да се създаде по-качествена среда на живот за хората в малкия град, да насърчим партньорството между неправителствените организации и общността.

 

Общ бюджет на проекта: 9730 лв.

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред