18

Владислав Дамянов

„Помогни ни да успеем сами!“

“Иновативни методи на обучение за разкриване на скритите резерви при децата (4-6 години)”

 

Проектът се стреми да даде възможност на децата в предучилищна възраст в гр. Вършец да се включат в иновативни обучителни инициативи, които принципно липсват в града. Извън традиционното обучение в детската градина и училище, децата във Вършец нямат алтернатива за други, различни методи на учене, които ползват иновативна методика и отношение към ученето.

Идеята на проекта е да проведе  обучителна програма в общинската детска градина „Слънце“ в гр. Вършец, насочена към разкриване на натрупаните резерви в мозъка на децата в предучилищна възраст и активирането им чрез различни дидактични методи и материали, а именно игри (тематични и развлекателни), популярни и дидактични песни, разнообразни материали за развитие на фината моторика и двигателни упражнения.

Основната методика при реализацията на проекта ще бъде изградена върху основните правила в Сугестопедията, десугестията и резервопедията, но ще включва също и различни практически модели и ситуации.

В него ще вземат участие децата от трета и четвърта (предучилищна) група от общинската детска градина в град Вършец. Децата включени в този пилотен проект са 50 на брой, заедно със своите учители и възпитатели.

Проектът ще бъде реализиран в рамките на учебната година 2017-2018 или до края на месец юни.

Общата цел на проекта е да подкрепи развитието на децата в предучилищна възраст с иновативни обучителни методи, които да разкрият техния потенциал и да им дадат увереност в техните интереси и потенциал (интелектуален и емоционален).

Конкретни цели на проекта са:

Създаване на благоприятна, уютна и удобна среда за учене и запознаване със светът около нас;

Създаване на любов към ученето и окуражаване на любопитството, откривателството и желанието да учиш чрез преживяване.

Изготвяне на цялостна програма за разкриване на резервите в децата от град Вършец;

Изграждане на база за ранно детско развитие в общинската детска градина в град Вършец;

Педагогическа и методическа подкрепа на началните учители и възпитатели в общинската детска градина в град Вършец;

 

Размер на исканите средства от Деспред: 10 000 лева

 

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред