21

Фондация „Сийдър“

“Дари Усмивка”

 

В един от центровете от семеен тип на фондация „Сийдър“ в гр. Казанлък живеят 12 деца с тежки и комплексни увреждания. Всички те са лишени от родителска грижа и са изведени от големите държавни институции, където не са получавали адекватна на социалните и здравните им нужди грижа. Част от диагнозите са Спина Бифида, тежки форми на ДЦП, малформация на крайници, много често комбинация от няколко. Децата са невербални и трудно подвижни. Крехки са, често боледуват. Тяхното ежедневие не е като на повечето деца – те не тичат, не скачат на ластик, не ритат топка. Но едно е безспорно – те са едни от най-усмихнатите деца. И всеки ден ни учат какво е да преодоляваш себе си, да се бориш, да се усмихваш на света и да го заразяваш с позитивна енергия. За отглеждането на тези деца са необходими комплекс от терапии (физиотерапия, сензорна терапия, арт терапия), 24-часово присъствие на социални терапевти и медицински сестри, транспорт, за да бъдат извеждани и материали и медикаменти, които Фондация „Сийдър“ ежедневно обезпечава. Проектът „Дари Усмивка“ цели да осигури средствата за финансиране на някои от терапиите, транспорта и ежедневните материали, така че детските усмивки да продължават да огряват къщата и сърцата ни.

Общата цел на проекта е подобряване на качеството на живот на 12 деца и младежи с увреждания, лишени от родителска грижа. Всички те са настанени в Център за настаняване от семеен тип на фондация „Сийдър“ в гр. Казанлък, където получават 24-часова индивидуална грижа и специализирана подкрепа.

Конкретните цели на проекта са:

- подобряване на физическото и емоционалното състояние на децата и младежите чрез осигуряване на терапии – арт терапия и сензорна терапия;

- поддържане на добро здравословно състояние чрез осигуряване на достъп до здравни услуги и на необходимите медикаменти;

- социално включване на децата и младежите чрез обезпечаване на ежедневен транспорт до дневен център, училище, излизания в града и кратки екскурзии сред природата;

- образователна подкрепа чрез закупуване на подходящи играчки и образователни материали;

- обезпечаване на ежедневните потребности на домакинството чрез закупуване на хигиенни и домакински материали.

 

Общ бюджет на проекта: 129 250 лева

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред