21

Фондация Бикоуз: в помощ на благотворителността

Проект “Подкрепа на социално предприятие Светна  – Дизайн и въображение с кауза!“ 

 

В контекста на мисията си да  подкрепя социалните инвестиции и насърчава стартиращи социални предприятия, преди година фондация BCause подкрепи създаването на социално предприятие Светна. Негова мисия е да подкрепя самостоятелния живот на безработни младежи и възрастни от социално уязвими групи без трудови навици, които срещат проблеми при намирането и задържането на работа. Социалната цел се осъществява чрез социално менторство, обучение в занаят и заетост.

Икономическата дейност на Светна - производство на ново поколение корпоративни и индивидуални подаръци е с добавена стойност в две посоки: изполване на рециклирани материали и включване в пазара на труда на социално уязвими хора.

Обичайно работодателите предлагат обучение в технически умения, но не успяват да се справят със социалните дефицити на кандидатите – трудова дисциплина, общуване между колеги и т.н.

Благотворителните организации обучават в  социални умения (подготовка на СВ и интервю с работодател),но не предлагат заетост.

СВЕТНА прави нещата заедно: обучение, наставничество, заетост.

Първите ни продукти вече са реализирани (250 бройки). Основната пречка за разрастване на инициативата е липсата на отделно помещение и оборудване.

Основна цел на СВЕТНА е да инвестира в бъдещето на младежи от институции и социално уязвими възрастни хора, като им се дава възможност да се учат на занаят, работят и живеят достойно.

Конкретните цели на настоящия проект са:

-          да увеличи капацитета за производство на продукти на работилницата на Светна

-          да увеличи броя подкрепени младежи

Опитът на екипа в областта на предприемачеството както и в подкрепата на хора от уязвими групи е предпоставка за успеха на проекта.

Дългосрочната ни цел е създаването на устойчив механизъм, който да може още през 2-та година да допринася за издръжката си – добър модел на съчетание между бизнес и социално значима кауза, който може да бъде доразвиван и прилаган в други части на България.

Общ бюджет на проекта: 12 460 лева

Размер на исканите средства от Деспред: 10 000 лева

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред