logo zona
Сдружение  “ЗОНА СЕМЕЙСТВО”

Зона  “Подкрепа“

(Менторска програма за интеграция на бежански семейства в общността)

 

В последните години в резултат на променящата се политика по отношение на бежанците в Европа, броят на семейства от Близкия изток, които остават в България се увеличава. По информация на ДАП само за януари и февруари 2017 г., 121 бежанци са получили бежански статут, като 41 от тях са на възраст (0 до 13 г.), а 113 са получили хуманитарен статут. В същото време интегрирането на бежанските семействата  е затруднено, както от липсата на услуги, така и недостатъчната готовност за тяхното приемане в общността. В повечето  случаи  3 или повече малки деца са отглеждани от майката без  подкрепяща роднинска и приятелска среда в домашна среда. Тази ситуация определя ограничен  достъпа на децата до здравно образователни услуги и развлечения. Наличието на допълнителни стресови фактори за родителите бежанци, както и липсата на стимулиращи развитието  на децата възможности, увеличава рискове за прояви на насилие над деца в семейството, задръжки в развитието и затруднена адаптация при постъпването им в образователни институции.

Обща цел на проекта

Развитие на иновативен модел за интеграция на семейства бежанци, с деца от 0 до 8 години, получили статут за пребиваване в България.

Конкретни цели на проекта:

Създаване на условия за неформално приемане на бежански семейства в семейства в общността;

Оказване на подкрепа на бежанските семейства за посрещане нуждите на децата;

Създаване на условия за независимото функциониране на семействата в общността;

 

Общ бюджет на проекта:  29 790 лв.

Размер на исканите средства от Деспред:  10 000 лв.

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред