23Култура Аними

“TOM 2018″

 

TOM е съкращение, което означава Тикун Олам Мейкърс – еврейска ценност, която означава „да поправим света“. ТОМ е международно движение, което събира хора със специални нужди и мейкъри, които заедно да създадат свободни за ползване технологии, в помощ на ежедневните предизвикателства на хората със затруднения.
ТОМ е 72-часов маратон, който събира екипи от майстори и Нуждознайци за разрешаването на определен проблем. Нуждознайците са с ясно разбиране за проблемите на хората със специални нужди. В повечето случаи те са тези, които имат затруднения в някаква посока, в други, са роднини, хора, които се грижат за някого или са специалисти. В ТОМ Нуждознайците са изключително важни за отбора, защото работят заедно с Мейкърите през всички етапи от създаването на прототипа. От друга страна Мейкърите са дизайнери, програмисти, инженери, и всички, които обичат да създават. В ТОМ, Мейкърите са тези, които изработват всичко по прототипите, за да ги превърнат в реален работещ продукт.

TOM 2018 има за цел да развива една общност, в която се свързват хората със специални нужди и тези, които имат специални умения, за да улеснят ежедневието им с помощта на технологиите. ТОМ се стреми да промени мисленето и начина, по който говорим за хората с двигателни, зрителни или физически увреждания, като създава позитивна среда, в която екипите не могат да работят един без друг. ТОМ има амбициозната задача да повиши познанието за хората със специални нужди и да ги “изкара навън”. ТОМ създава работещи прототипи, чиито решения се качват в международна база данни и помагат да се ползват от всички. Прототипите могат да са повод за началото на предприемачески проект, развиване на бизнес стратегия и създаването на екипи с голям технически и икономически потенциал. ТОМ също така цели да запознае и децата с хората с различни възможности, като те от малки свикват с това, че някой е в количка, друг не чува и не приемат това за странно.

 

 Общ бюджет на проекта: 20 800 лв.
Размер на исканите средства от Деспред: 10 000 лв.

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред