24Сдружение „Прегърни ме”

“Малкият принц”

През последните 20 години темата за деинституционализацията и интеграцията на децата и младежите, настанени и отглеждани в социални центрове не може да намери своето адекватно и цялостно решение. Децата продължават да напускат институциите без основни умения за справяне и интегриране в обществото. Редица организации се опитват да работят с конкретни институции и деца, така че да запълнят празнотата на системата. Стимулирането на детското съзнание и разчупването му чрез творческа работа е в основата на дейността на сдружение „Прегърни ме“ вече 13 години. Изхождайки от основните проблеми, пред които са изправени децата от институциите, а именно – недостатъчно възможности за качествено обучение, ограничен достъп до книги, изкуство и културни събития, сдружение „Прегърни ме“ се стреми да отговори по-пълноценно и адекватно на нуждите на децата. През годините сдружението е реализирало десетки творчески курсове с различна насоченост – по тъкачество и шивачество, по изобразително и приложно изкуство, театрални работилници и кино срещи, творчески ваканции с четене и илюстрация на приказки, курсове по радожурналистика с подготвена и излъчена по Дарик радио рубрика„Разбери ме”, в което участници бяха самите деца.

С настоящия проект предлагаме реализацията на радиопиеса „Малкият принц”, в която равнопоставено да се включат деца и младежи, отглеждани в социални институции на територията на гр. София, професионални актьори и режисьор. Тази среща ще даде и друга възможност на децата – да се докоснат до творчеството на големия писател Антоан дьо Сент – Екзюпери, до магията на театралното изкуство. Професионалната артистична и журналистическа среда, в която ще бъдат естествено потопени ще им даде и друга възможност – по пътя на изкуството да открият таланти и заложби, които някой ден могат да помогнат и за тяхната професионална ориентация. Проектът има и друга цел – срещата на децата с професионални актьори, режисьори, музиканти и журналисти, както и медийното популяризиране на тази радиопиеса (с репортажи за творческия път на децата по време на проекта) ще направи обществото по-отзивчиво към техните  потребности.

Целта на настоящият проект е да създаде условия на деца и младежи от социални институции да се включат в създаването на  и радио постановка, така че  да придобият нови умения за общуване, специфични професионални умения в областта на театъра и радиожурналистиката. Проектът предлага да бъде създадена  радиопиеса по „Малкият принц” на Антоан дьо Сент – Екзюпери, в която този път ролите ще бъдат разпределени между професионални актьори и децата и младежите, подбрани на специален кастинг. В продължение на два месеца режисьори, актьори, музиканти и журналисти ще се занимават с артистичните заложби  на  децата и младежите. Радиопиесата ще се излъчи през Светлата седмица след Великден (8 април 2018 г.)  в  националния ефир на Дарик Радио.

 

Общ бюджет на проекта: 11 000 лв.

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред