27Сдружение „Общност Каузи и Начинания“

“Въпрос на характер: сподели и помогни”

 

Науката и практиката доказват, че за оптимално развитие и функциониране в днешното сложно и предизвикателно общество, деца и възрастни имаме също толкова голяма нужда от благополучие и характер, както и от академични предмети. Междувременно, голяма част от проблемите вкъщи, в училище, на работа и в обществото като цяло, примерно, агресия, насилие, влошени взаимоотношения…, са преди всичко въпрос на възпитание и характер. Твърде рядко, обаче, деца, родители и училите в България съзнателно си говорим и сътрудничим за това. Ранното детско развитие, позитивната психология, науката за характер… откриват ежедневно нови знания, начини и практики, подпомагащи родители и учители по света по-цялостно да развием своите деца и ученици. Уви, твърде малко родители и учители в страната знаем за тях, което съвсем естествено води до разминаване между това, което науката доказва за актуално и правилно, и това, което родители и учители правим ежедневно вкъщи и в училище. Изграждането на благополучие и характер е преди всичко работа в екип, но твърде често деца, родители и учители говорим на различни езици, правим различни неща и прехвърляме отговорността за това един на друг.

Текущото проектно предложение има нужда от реализация, за да възстановим значимостта на характера в българското общество, за да популяризираме актуалните открития в тази област и повишим информираността сред родители и учители за по-актуално и правилно изграждане на характер в техните деца и ученици, за да насърчим работата в екип в това отношение между дом, училище и общност. Тези причини са глобални, като за постигане на резултати по тях, ние ще действаме локално в два града в страната: Благоевград и София.

В този контекст, поставяме следната обща цел: Да повишим информираността, координацията и сътрудничеството сред деца, родители, учители и общности в градовете Благоевград и София за ролята на характера в съвременното общество и актуалните открития за неговото изграждане вкъщи и в училище;

Тази обща цел ще постигнем със следните 3 подцели:

1)      Да инициираме и проведем серия от свързани тематични събития и дейности за деца, родители и учители в градовете Благоевград и София;

2)      Да популяризираме единна рамка и лексика за благополучие и характер;

3)      Да популяризираме съвременни практики за изграждане на благополучие и характер вкъщи и в училище.

 

Общ бюджет на проекта: 10 320 лв.

Размер на исканите средства от Деспред: 9 804 лв. 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред