28Сдружение БАЛИЗ-Плевен

/Българска асоциация на лица с интелектуални затруднения – Плевен/

Арт работилници „ЗАЕДНО“ – да споделим емоции, да сътворим промяна

 

Проектът е израз на необходимостта от перманентно водене на структурирана политика и лобиране за защита на човешките права, в частност правата на хората с увреждания.  Като организация с дългогодишен опит, дефинираме потребността базирайки се ежедневните сблъсъци с нетърпимост и дискриминативно отношение към децата и лицата с увреждания. Работата за противодействие на тези дългогодишни стигми и неприемливи прояви изисква постоянство, гъвкавост и креативност в подходите. Такъв е и настоящия проект чрез взаимодействие и действие да покажем потенциала на хората със затруднения, на младежите настанени в социални институции, защото са част от това общество и имат право да бъдат равни в динамиката му.

Проектът предвижда организиране и провеждане 10 артерапевт. ателиета, които ще се водят от експерти, и деца и младежи, в обхвата на дейността на БАЛИЗ-Плевен, както и такива, които ползват социални услуги за деца и младежи с увреждания /в това число и от резидентни социални услуги на територията на Област Плевен/,както и масово мероприятие „Хендмейд фест на възможностите „ЗАЕДНО“ – под мотото “Да споделим емоции, да сътворим промяна“.

Основната цел на проект „Арт работилници „ЗАЕДНО“ – да споделим емоции, да сътворим промяна“ да се повиши общественото съзнание за зачитане правата на хората с увреждания, да се зачитат техните умение и равноправие, да се създаде по-благоприятна и приемаща обществена среда.

Подцели:

  1. Информираност и призив за обществена толерантност към хората с увреждания и техните права, постигане на положителни промени във възгледите на гражданите.
  2. Осигуряване на възможност на деца и младежи с увреждания да участват в артерапевтични работилници, което ще стимулира тяхната сензорика и социализация, осигурявайки възможност и за положителни творчески преживявания.
  3. Развитие на социални умения у младежите с увреждания, включително такива които биха били полезни в трудов процес;
  4. Популяризиране на добри практики в изпълнението на обществени каузи /Хендмейд фест, политики за социална корпоративна отговорност, подходи за работа с младежи с увреждания и прийоми за популяризиране на техните права/;
  5. Обединяване на обществени ресурси в реализиране устойчиви занапред модели на взаимодействие, гарантиращи правата на хората с увреждания.

 

Общ бюджет на проекта: 10 000,00 лв.

Размер на исканите средства от Деспред: 10 000,00 лв.

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред