30Местна инициативна група „Тунджа“

“Темата за поколенията: Нека ПРОМЯНАТА започне от НАС”

 

В часовете по Свят и личност в 12 клас, учениците от Професионална гимназия по строителство и геодезия „Кольо Фичето“ Ямбол посетиха социалната услуга Дневен  център  за стари хора в село  Генерал Инзово, община Тунджа. Темата на урока беше  за колективната памет и за проблема между поклоненията. Уж трябваше да е просто интерактивен урок, който да срещне хора от две различни поколения и да  бъде осъзнат от учениците феноменът, наречен колективна памет. И как фолклорът и традициите се предават от поколение на  поклоение именно благодарение на нея. Но не беше просто урок. Не беше обикновен учебен час, а невероятна емоция и потребност от общуване. Защото младите хора, въпреки технологиите и удобствата на модерния свят, имат нужда да общуват с хора и с друго поколение. А възрастните хора, въпреки грижите в дневния център, имат потребност от контакта с младите, който за съжаление средата на живот на село не им осигурява. Дали си представяте емоцията на тази среща? И дали си даваме сметка колко нужна  е тя? И на младите, и на възрастните, на хората от двете поколения. Този проект е платформа на комуникация на младите хора от града с възрастните хора от селата. Този проект е инициатива за съхраняване на традициите и на доброволен осъзнат ангажимент към носителите й. Защото няма по – значим социален ефект от усмивката на стария човек и от осъзната отговорност към обществото на младите хора.

Целите на проекта са:

Да бъде преодоляна социалната изолация на възрастните хора в малките населени места от селски тип и в частност в Генерал Инзово и другите села от състава на община Тунджа с прекия ангажимент на младите;

Да бъде провокиран ангажиментът на младите хора към възрастните на основата на доброволчеството;

Да бъде създадена устойчива платформа на комуникация между поколенията, на предаване и пресъздаване на традициите на основата на колективната памет;

Да бъде формулирано устойчиво партньорство между НПО, училището и услугите за възрастни, за да се преодолее социалната изолация на възрастните, да бъдат утвърдени ценности и нагласи на уважение към другите поколения у младите;

Да бъдат формулирани и приложени интерактивни дейности и подходи, които да дават  възможност на стария човек да излезе от рамките на селото и на местната общност с помощта на младите хора. И обратното. Да имат възможност младите хора да излязат от рамките на училището и да общуват с друго поколение в друга среда.

Да бъдат съчетани в общи съвместни прояви опитът, мъдростта и таланта на възрастните хора с инициативността, енергията и таланта на младия човек.

Да бъдат формулирани и утвърдени трайни и устойчиви партньорства между НПО, учебните заведения, социалните услуги и местната власт в полза на местната общност.

 

Общ бюджет на проекта: 13380 лв.

Размер на исканите средства от Деспред: 10000 лв.

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред