3

Сдружение „Бъдеще за Никюп”

“Пътуване в античността”

Римският град Никополис  ад  Иструм се намира на 3 км. до с. Никюп. С компрометираните  пътища за достъп, „Българският Помпей” е скрит за хората и си е истинско  изпитание  да се стигне до него. На територията на Великотърновска община, античният град е единствен обект, датиран от периода римската империя. Проблемите с пътищата до него не се решават вече десетилетия.

В тази връзка инициираме кампания за популяризиране на този културно исторически обект, неговата историческа роля и значение. Това може да се случи чрез редица събития, в които хората да научават непознати факти и исторически събития, да повишат образоваността си и самите те да станат причина и повод, регионалните власти да подобрят състоянието на инфраструктурата, която  е и от съществено значение за бъдещото развитие и на с. Никюп.

Не всяка година в археологическия комплекс се провеждат разкопки. Когато  държавата финансира експедиция, тя е под ръководството на доц. д-р Павлина Владкова – специалист по антична археология и история към Регионален исторически музей – Велико Търново. Сумите не са  ежегодни, оскъдни и не достатъчни за провеждане на научна дейност.

За първи път през 2016 организирахме акция , заедно с доц. Владкова.  В нея  се  включиха доброволци, без значение от възраст, пол и професия. Сред участниците  имаше учители, журналисти, студенти, дизайнери, пенсионери и др. от цялата страна. Общо 35 лица. Подпомогна ни най-голямата платформа за доброволци  TimeHeroes .

През 2017 г не успяхме да намерим средства и да продължим инициативата.

Идеята за 2018 г, която искаме да продължим , е участниците да поемат всички свои  лични разходи : за нощувка и храна в с. Никюп, както преди, но отдалечеността на селото от 3 км. до римския град, се оказа  сериозно препятствие. Липсата на организиран транспорт , който ние  да осигурим, като организатори,  до старините , е сериозно перо за нас и препятствие за осъществяване на експедицията. Ежедневното придвижване от селото до разкопките е непреодолим фактор  за нас.

Цели на проекта:

Да открием   нови страници от историята на Никополис  ад Иструм.

Чрез участие в археологически разкопки, да мотивираме хората към опазване и изучаване на нашето културно историческо  наследство .

Да образоваме и променим мирогледа на участниците., да  се фокусираме върху доброволчеството, като ключов елемент от развитие на нашето общество.

Общ бюджет на проекта:  15 300 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред