31Българска фондация Биоразнообразие

„Сподели земята“

 

Добруването и качеството на живот на хората доказано зависят от съхранената им връзка със Земята. Със способността им да получават физически и емоционални ползи от нея. Да могат с ръцете си да се грижат за земята и да ползват благата й.

В съвременния свят за хората, от които в Европа над 85 % живеят в градовете, тази връзка става все по-невъзможна, трудно постижима, но именно поради това и все по-желана. Хората се нуждаят от лесен, смислен и емоционален начин по който да се докоснат до земята.

Модерният живот е устроен далеч от природата, а ежедневието на градския човек е пробягване по различните задачи за деня, предимно умствено натоварване, като тази динамика води до хронична умора, високи нива на стрес и по-висока заболеваемост при хората. Днес все по-малко хора имат възможност да се докоснат до селския начин на живот, да се откъснат от технологиите за кратко и да се приближат отново до земята, като противодействие на стреса. Губят се и се забравят традиции, обичаи, ритуали. Намалява почитта към храната, към труда за нейното производство и на нея се гледа като даденост. Увеличава се и броят на децата, които са виждали домашни животнисамо на снимка. Въпреки новите магистрали и пътища, разстоянието между града и селото сякаш се увеличава.

От друга страна в България вече има много ферми, които произвеждат чиста и качествена храна или възраждат забравени занаяти в естествена, уникална и автентична среда. Тези ферми и стопанства имат нужда от подкрепа и окуражаване, от мост между селото и града.

Свързването на тези две групи хора ще донесат ползи и на двете страни и ще създаде един модел еднакво полезен за хората, малките семейни  ферми и природата.

Общата цел на проекта е да създаде модел, който позволява на хората да излязат от напрегнатият си начин на живот и да си починат, като открият отново връзката със земята, корените си и удоволствието от физическият труд, а на фермерите –директен пазар за продуктите им, както и физическа помощ за ежедневната фермерска работа.

Конкретни цели:

  1. Да се идентифицират и включат в проекта фермери, които да са готови „да отворят“ фермите и ежедневната си работа, за да привлекат външни хора, което ще допринесе за нейната устойчивост и за мотивацията на стопаните да се занимават с това нелеко занимание.
  2. Да се подпомогнат ферми в икономически бедни райони, но с богато и съхранено биоразнообразие, за да се демонстрира връзката между съхранената природа и устойчивото местно развитие.
  3. Да се създаде възможност за хората от големите градове, загубили връзката със селото да се докоснат до земята и да отгледат храна, така както винаги е било – като я създадат с ръцете си.
  4. Да се възстановят навици, загубени в съвремието в правенето на храна, уважението към тежкия труд на фермерите и пренасянето им в ежедневието (правене на хляб, сирене, масло, кисело мляко, консерви и др. в домашни условия)

Общ бюджет на проекта: 10 795 лв.

Размер на исканите средства от Деспред: 8 675 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред