33Сребрина Александрова Ефремова-Велева

“Видео уроци за ранно детско развитие”

 

Реализирането на този проект ще спомогне за разрешаването на два проблема:

  1. В момента в големите градове се наблюдава засилен интерес от страна на родителите да включват децата си в занимания за ранно детско развитие (по метода Монтесори, КиндиРу, различни видове спортове и др.), което води до откриването на такива центрове и организиране на тематични събития (вкл. за бременност и раждане, кърмене, захранване). Ситуацията в малките градове не е такава. Там тази тенденция и следващото от нея знание не са достигнали. Това поставя родителите и децата в неблагоприятна ситуация, в която нямат достъп до качествена услуга за ранно детско развитие, което от своя страна води до тревожни явления като водене на нездравословен начин на живот по време на бременност, грешно захранване, затлъстяване на децата, липса на сензорни стимулации за развитие на сетива и др.
  2. Този проект е част от по-голям за създаването на център за ранно детско развитие в Лом, който да представя безплатни занимания.

Общата цел е повишаване на знанията на родители (особено на тези от малки населени места извън София, Пловдив, Бургас и Варна) и насочване на вниманието им към различни теми, засягащи ранното детско развитие вкл. бременност и кърмене, захранване, двигателна активност, сензорни стимулации, изграждане на връзка родител-дете, здравословен начин на живот и др. Повишаването на обществената информираност ще създаде предпоставки за намаляване на тревожни явления сред децата като затлъстяване, хранителни алергии, гръбначни изкривявания, невъзможност за концентрация, агресия и др.

Конкретни цели:

  1. Създаване на качествени видео продукти за ранно детско развитие – 3 видеа на различна тематика.
  2. Провеждане на онлайн кампания за повишаване на информираността на родителите – създаване на сайт, използване на средствата на дигиталния маркетинг за разпространение, социални мрежи и ПР.

 

Общ бюджет на проекта:  9750 лв. 

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред