34Сдружение спортен клуб ШАРК

Плувна академия „ПараКидс“

Адаптираното плуване означава модифициране на преподаването, на средата, средствата, екипировката и стратегиите, с цел максимално постигане на независимост и удовлетворение от постигнатите резултати, били те терапевтични или високи спортни резултати. Редица изследвания доказват, че системните занимания във водна среда при хора с увреждания подобряват общия им тонус, издръжливостта при ходене както и функционалните им възможности.

За децата с увреждания адаптираното плуване и водната рехабилитация са от изключително значение за подобряване на координацията, гъвкавостта и силата. Водната среда е много благоприятна за провеждане на безболезнени, но в същото време много ефективни процедури.

Основна цел на проект „Плувна академия – ПараКидс“ е създаване на условия и осигуряване на системни безплатни и достъпни занимания по адаптирано плуване за деца, младежи и възрастни с ментални и физически увреждания с оглед подобряване на физическото им състояние, преодоляване на социалната им изолация и активно включване в обществения живот.

 

Общ бюджет на проекта: 12646 лв.

Размер на исканите средства от Деспред: 9958 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред