5

 Фондация „Прознание“

“Съвременна детска градина – градина на щастливите деца!”

 

През изминалата година фондация „Прознание“ осъществи съвместна работа с 49-та Детска Градина „Радост“, гр. София за да проучи евентуалната полза от въвеждане на интерактивни Информационни и Комуникационни Технологии инструменти в учебната практика на предучилищна възраст.

Осъществени бяха виртуални сесии с гост-лектори, които позволиха ползването на квалифицирани специалисти за обучението на децата, като това се осъществи от дистанция, на живо, и без никакво неудобство за участващите страни – лектор, детска аудитория и учители. Всяка от тях беше в своята привична среда и се чувстваше свободна и уверена. Тези занимания се осъществяваха в единствения оборудван за целта кабинет на ДГ. С един кабинет, при осем групи и общо 250 деца, нещата се получаваха мъчително трудно. Много по-ефективно и интензивно би могла да се реализира проектната дейност, ако всяка група разполага с интерактивна дъска в своята занималня.

Тези факти ни насочиха към реализацията на проект „Съвременна детска градина – градина на щастливите деца!“.

Общата целта на проекта е изграждането на виртуална образователна среда за всяка група на детската градина. Това е от ключово значение за по-лесното усвояване на новите знания от децата, чрез представянето на информацията по атрактивен, за тях, начин. Глобалната интернет мрежа, ще направи възможна комуникацията и съвместната работа[1], наживо, с други детски градини, от всяка точка на страната и света.

Конкретните цели, които ще доведат до реализацията на общата цел са:

1. Повишаване на капацитета на ДГ 49 „Радост“ като

-      оборудване на интерактивни кабинети

-      квалифициране и сертифициране на педагогическите кадри за ефективна работа в интерактивна, виртуална среда

-      включване на гост-лектори, подобряващи качеството на обучение.

2. Кандидатстване за статут на Иновативна детска градина.

3. Приобщаване на родителите към дейностите на техните деца, чрез възможността да наблюдават записаните виртуални сесии през уеб-страницата на ДГ 49 „Радост“ и със съдействието на Фондация „Прознание“.

Общ бюджет на проекта:  10 190 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред