37Фондация „ Свети Козма и Дамян“

“Подаваме ръка-споделяме усмивки”

 

Проектът е с продължителност една година и има за цел интеграция на млади хора с ментални проблеми и млади хора с проблемно поведение. Интеграцията  ще се постига като се работи индивидуално и групово чрез средствата на изкуството и връзка с природата. За целта  ще се предоставя терапевтична помощ, арт ателиета ,планински походи с подбрани маршрути. Младите хора ще имат и ментори-доброволци, които ще им помагат в ежедневието. В края на проекта ще се организират фото изложба от процеса на работа, галерия с  арт продукти  и представление по метода Сакрален театър чрез използване на звук, ритъм, движение. Реализацията е необходима за преодоляване на липсата на устойчиви програми за интеграция на уязвимите групи, за преодоляване на предразсъдъци в обществото, за популяризиране на ресурсите  на млади хора, които иначе в обществото са наричани като нездрави или лоши. Чрез средствата на изкуството  бенефициентите ще представят аспекти на личността, които всеки може да припознае у себе  си.

Основна цел:

Да интегрираме в обществото млади хора с ментални проблеми и млади хора с проблемно поведение чрез силата на изкуството и връзката с природата.

Подцели:

  • Преодоляване на предразсъдъците в обществото за общуване и възприемане  на хората с ментални проблеми и техните ресурси.
  • Да организираме дейности и политики, чрез които младите хора с проблемно поведение ще получат втори шанс за активно участие в социалния живот.
  • Да стимулираме доброволчеството и социално отговорното поведение  в обществото .

 

Общ бюджет на проекта: 3 200 лв. 

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред