9

 

Фондация “Живот със Синдром на Даун”

“Семейство с дете със Синдром на Даун преодолява 6 трудности за 1 година”

 

За 11 месеца ще реализираме 6 професионални видеоклипа, в които показваме 6 различни трудности и ситуации, с които се сблъскваме в ежедневието. Чрез клиповете ние показваме по един различен, нестандартен и лесен за възприемане начин проблемите и предизвикателствата, оборваме статистики, променяме остаряла информация, провокираме към Промяна. Когато се роди дете с Даун, родителите могат да прочетат в интернет само плашеща и остаряла информация. Изплашени от страха, че детето им няма да живее и да се развива и няма да се справят с трудностите, родителите остават отчаяни и много от тях изостават децата си в домове. От съществено значение е да покажем примери на деца със Синдром на Даун в Бълагаия, които се развиват добре. Това дава сили и кураж на много семейсва да продължат живота си с диагнозата Синдром на Даун. Ние искаме да покажем, че това не е присъда, а начин на живот. Искаме да придължим да по показваме на обществото, че хората с Даун са част от него, имат възможности, могат да се развиват и да постигат резултати. А най-бързият, най-лесният начин за достигане до сърцата и съзнанието е чрез видеосподелянето с иновативен и интересен подход.

Цели на проекта:

1.Създаване на нова, актуална информация за възможностите на хората със СД, оборване на присъди и лоши прогнози

2. Подкрепа чрез примери и факти, които показват на новите родители, че животът и щастието с диагнозата СД са възможни.

3. Провокиране на промяна в мисленето и предизвикване на толерантност  в обществото.

4. Достигане до важните групи, от които до голяма стенен зависи живота и развитието на децата с Даун – когато се роди дете с Даун, голяма част от докторите съветват нас родителите, да изоставим детето, защото то не е годно за живот и защото ще умре рано. Когато родителите подават документи в ясли, градини и училища повечето директори не приемат децата с Даун, а учителите не ги желаят в групата, защото гледат на тях като на проблем без възможности за развитие. Ние искаме да докажем, че грешат с доказателства и факти, които ще видят във видеоклиповете.

5. Подпомагане развитието на деца с Даун.

 

Общ бюджет на проекта:  14 540 лв

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2019 Деспред