32Васко Райчинов

„За медицината по детски”

Проекта „За медицината по детски” цели да предостави ценна информация за лекарствата, за тяхната необходимост, и се обърне внимание на учените-откриватели на най-важните от тях, като се създаде електронна книга за деца. Електронната книга ще бъде говореща, ще съдържа дванадесет занимателно-образователни приказки за деца с информация за лекарства, нуждата от тях, начина на използване и учените, които са ги открили . Читателите ще се информират и ще получат по-широка представа за   медицината от създаването й  до днес.

Електронното издание на говорещата книга “Медико и Медика” ще бъде насочено към децата от целевата група (6 -13 години) за която книгата е създадена. Но също така ще се възползват всички със зрителни увреждания, родители, учители, студенти и наши сънародници извън пределите на България. Книгата ще бъде посветена на 103-та годишнина от рождението на проф. д-р Димитър Пасков. 

Обща цел – създаване на електронна говореща книга с илюстрации в Интернет със свободен достъп, съдържаща дванадесет приказки със заглавие “Медико и Медика” от детския писател Маргарита Павлова.

Конкретни цели:

-запознаване на децата с понятия и факти от фармацевтиката и  медицината;

-представяне на полезна информация на децата и запознаване с лекарствата от първа необходимост за всяка домашна аптечка;

-информиране на децата на достъпен език, с какво са допринесли учените: Хипократ, д-р Марко Павлов, д-р Авицена, Александър Флеминг, проф. Роберт Кох, проф. Селман Ваксман, Луи Пастьор,  проф. д-р Димитър Пасков за развитието на медицината;

-свободен достъп за ползване на електронна говореща книга, чрез Интернет;

-възможност да достигне до много по-голяма аудитория;

-нова книга, достъпна за ползване от незрящи;

-възможност за използване на книгата от хора в неравностойно положение, чрез Интернет;

-усъвършенстване на официалният език в България от читатели билингви;

-свободно-достъпна електронна говореща книга до всички точки на света, чрез Интернет;

-запознаване и популяризиране на съвременен български автор извън пределите на страната.

 

Общ бюджет на проекта: 6 580 лева

Размер на исканите средства от Деспред: 6 380 лв.

 

Гласуването приключи.

Powered by COREFIN1.

© Copyright 2018 Деспред