Деспред предлага следните митнически услуги:

 • Митническо представителство за всички митнически режими: внос, износ, транзит, временен внос, временен износ, митническо складиране, реекспорт;
 • Прилагане на митнически икономически режими в собствени митнически складове (временно складиране и митническо складиране – тип А);
 • Предоставяне на банкова гаранция за обезпечаването на митни сборове при транзитни операции.  Деспред разполага с две общи банкови гаранции за обезпечаване на транзитни операции;
 • Изготвяне на всички видове митнически, търговски и транспортни документи: ЕАД, ОДН/ОДВ, EUR 1, A.TR, сертификати, удостоверения, търговска документация, TIR-карнет, товарителници и други;
 • Издаване на EORI-номер на физическо или юридическо лице;
 • Унищожаване на стоки и изоставяне на стоки в полза на държавата;

 

Необходими документи за митническо представителство пред българска митница, които клиентът трябва да осигури:

 • Нотариално заверено пълномощно по образец на митницата,
 • Заявка за митническо представителство по образец на Деспред ,
 • Регистрация по EORI и фирмени документи (според изискванията на съответната митница)
 • Удостоверение от Агенцията по вписванията (не по-старо от 3 месеца)
 • Търговски документи на стоката.

Право на митницата е да поиска допълнителни документи, за които екипът на Деспред уведомява клиента своевременно.

Моля да се свържете с Деспред за получаване на бланки-образец и уточняване на детайлите.
© Copyright 2019 Деспред