Деспред АД предлага следните услуги в сферата на панаирната спедиция:

  • транспортиране на експонати от посочен адрес в България до изложението, на което ще участва фирмата-изложител при фиксирани срокове на доставка до щанд;
  • съхранение и връщане на изложбените експонати след приключване на изложението (по желание на клиента);
  • логистична обработка на пратката с изложбени експонати до и от щанд, включително съхранение на празни опаковки;
  • пълна документообработка;
  • консултации;

Компанията поддържа партньорски отношения с големи международни панаирни спедиции.

За контакти и запитвания:

Адрес: София 1202, ул. Веслец 84
Тел.: + 359 (0)2 9310664
Тел.: + 359 (0)2 9313956
Тел.: + 359 (0)2 8326158
Факс: + 359 (0)2 9311484
e-mail: sales@despred.com

© Copyright 2017 Деспред