Деспред АД предлага следните услуги в сферата на панаирната спедиция:

  • транспортиране на експонати от посочен адрес в България до изложението, на което ще участва фирмата-изложител при фиксирани срокове на доставка до щанд;
  • съхранение и връщане на изложбените експонати след приключване на изложението (по желание на клиента);
  • логистична обработка на пратката с изложбени експонати до и от щанд, включително съхранение на празни опаковки;
  • пълна документообработка;
  • консултации;

Компанията поддържа партньорски отношения с големи международни панаирни спедиции.

За информация:
тел. + 359 2 4513829/30/31/32
e-mail: sales@despred.com

© Copyright 2019 Деспред