В българските пристанища Бургас, Варна, Русе, Лом и Видин, чрез клоновете си в съответните градове, Деспред АД предлага спедиторска обработка на генерални и насипни товари:

  • изготвяне на необходимите документи за пристанищна обработка;
  • митнически услуги,
  • организиране на товаро-разтоварните операции;
  • деконтейнеризация на контейнерни товари;
  • други услуги, в зависимост от спецификата на конкретната логистична схема и нуждите на клиента;

За информация:
Депред-клон Бургас
Депред-клон Варна
Деспред-клон Русе
Депред-клон Лом
Депред-клон Видин

© Copyright 2019 Деспред