ENG

Dear partners,

Black Sea Ro-Ro line offers an alternative transport solutions for vehicles/goods directly to reach Russia – without borders – using the service of Ro-Pax Drujba!
The ship could carry all types of vehicles and units and provides comfort for drivers and passengers alike.

Route: Burgas – Batumi – Novorossiysk – Burgas

Schedule of departures:
- From Bourgas -> every Friday
- From Batumi -> every Monday
- From Novorossiysk -> every Tuesday/Wednesday

Contacts for reservations and additional information:

Bulgaria Port Management
Drago Drajev – ddrajev@portbulgariawest.com
Rosen Ivanov – rivanov@portbulgariawest.com
Tel .: + 359 56 871628

PB Management reserves the right to change the tariff depending on changes in the navigation and market conditions.

Ferry line Tariff

БГ

Скъпи партньори,

Черноморска ро-ро линия предлага алтернативна възможност автомобилите/стоките директно да влизат в Русия – без граници –  ползвайки сервиза на ро-ро пасажерски кораб ДРУЖБА! Корабът превозва всички типове превозни средства и единици и осигурява комфорт на шофьори и пасажери.

Маршрут:   Бургас – Батуми – Новоросийск – Бургас

Разписание на отплаванията:
-      от Бургас –> всеки петък
-      от Батуми –> всеки понеделник
-      от Новоросийск –> всеки вторник/сряда

Контакти за резервации и допълнителна информация:

Порт България мениджмънт
Драго Дражев - ddrajev@portbulgariawest.com
Росен Иванов - rivanov@portbulgariawest.com
Тел.: + 359 56 871628

ПБ Мениджмънт си запазва правото да извършва промени в Тарифата в зависимост от изменения в навигационните и пазарни условия.

Тарифа на фериботната линия

Характеристики на кораба „Дружба
 • Дължина (максимална) – 180,00 м
 • Ширина (главна палуба) – 24,30 м
 • Ширина (горна палуба) – 25,00 м
 • Височина (до горна палуба) – 15.30 м
 • Височина (до главна палуба) – 9,60 м
 • Товарен капацитет в л.м. – 1900 м
 • Широчина на пътеките – 3,00 м
Товарен капацитет
 • 110 товарни композиции: 1070 м на главната палуба, 830 м на горната палуба, общо 1900 м. Свободна височина – 4,90 м.
 • 88 леки автомобила: 216 м на Палуба № 1, 180 м на Палуба № 2, общо 396 м. Свободна височина – 2,45 м.
Капацитет за поемане и настаняване на пътници
 • Корабът разполага с 123 каюти с 396 легла/75 х 4 легла , 40 х 2 легла, VIP 8 x 2 легла/
 • Две от каютите с по 4 легла  и са пригодени за хора с увреждания;
 • Два салона за седящи със 152 и 108 места, общо седящи – 260 места;
 • Ресторант 148 места, 2 бара, съответно с 96 и 30 места;
 • Магазин, медицински център, общи тоалетни помещения, едно от които за хора с увреждания, 2 асансьора за пътници (по 10 човека).
 • Рецепция/информационен център;
Пасажерска част
 • Палуба № 7 – кабини, рецепция и панорамни коридори;
 • Палуба № 8 – общи помещения: ресторант, барове, салони за седящи и магазин.

Корабът напълно отговаря на международните изисквания за спасителни средства, средства за комуникация и противопожарна защита за пасажерски кораби.

© Copyright 2019 Деспред