Автотранспорт до Близкия Изток и Средна Азия

Деспред АД съвместно със свой представител в Иран, за Близкия и Среден Изток, предлага и организира следните услуги:

  • възможност за претоварване в България (от/на вагони и товарни автомобили – в собствени терминали с налично специализирано оборудване) на стоки за/от Иран и транзит през Иран за Армения, Азeрбaйджан, Таджикестан, Узбекистан, Туркменистан, Киргизстан , Казахстан, Пакистан, Афганистан и Ирак;
  • банкова гаранция за транзит на стоки през Иран;
  • митническо представителство пред всички митници в Иран – пристанища, гранични пунктове и вътрешност ;
  • претоварване и складиране в Иран.

За информация:
тел. + 359 2 9313948
тел. + 359 2 8324087
тел. + 359 2 9313938
e-mail: auto@despred.com

© Copyright 2017 Деспред