Комплектни и частични товари

Деспред АД предлага на своите клиенти:

  • Aвтомобилен транспорт на частични и комплектни (цели) товари по схемата „от врата до врата“ от/за всички Европейски страни, бившите Съветски републики, Близкия Изток и Средна Азия.
  • Специализирани превози на извънгабаритни товари, насипни товари, стоки под температурен режим, акцизни стоки, опасни стоки;

За информация:
тел. + 359 2 4513829/30/31/32
тел. + 359 2 4513833
e-mail: sales@despred.com

© Copyright 2019 Деспред