От склада на ДЕСПРЕД  АД можем да предложим дистрибуция до всяка точка в страната на пратки под режим транзит и на освободени митнически пратки.

Италия-България

  • Линията обслужва пратки от Франция, Испания, Португалия, Великобритания и Швейцария.
  • Консолидация на групажни пратки от цяла Италия в два партньорски склада.
  • Дистрибуция на пратките от склада на Деспред до всяка точка на България , включително на пратки под режим транзит.

Германия-България

  • Линията обслужва пратки от Белгия, Холандия и Люксембург.
  • Консолидация на групажни пратки в четири партньорски склада в Германия.
  • Дистрибуция на пратките от склада на Деспред до всяка точка на България, включително на пратки под режим транзит

Дания-България

  • Линията обслужва пратки от Швеция, Норвегия и Финландия.
  • Консолидация на групажни пратки в партньорски склад в Копенхаген.
  • Дистрибуция на пратките от склада на Деспред до всяка точка на България, включително на пратки под режим транзит.

Деспред предлага куриерски услуги до/от Европейски страни за малки пратки до 30 кг облагаемо тегло.

За информация:
тел. + 359 2 4513829/30/31/32
тел. + 359 2 4513833
e-mail: sales@despred.com

© Copyright 2019 Деспред