Вътрешен транспорт

Деспред предлага:

  • Вътрешен транспорт на комплектни и частични товари.
  • Дистрибуция на групажни пратки от склад на Деспред до краен получател в София и страната.
  • Консолидация на групажни пратки от страната в склад на Деспред.
  • Седмичен групажен сервиз София-Пловдив-София.
  • Куриерски услуги в София и страната.
При заявка за транспорт на товари от населени места по маршрут Пловдив-София, без изискване за спешна доставка, Деспред предлага 30% отстъпка от основната тарифа.

За информация:
тел. + 359 2 4513829/30/31/32
тел. + 359 2 4513825
e-mail: sales@despred.com

© Copyright 2019 Деспред