„Деспред“ АД организира комбинирани, мултимодални/интермодални транспорти с претоварване в собствени терминали, директен и индиректен вариант, на стоки  пътуващи по река, море, ЖП и шосе

Дружеството предлага и пълна гама спедиторски, складови и митнически услуги във връзка с организирането на мултимодални и интермодални транспорти, включително и наем на оборудване /SOC/.

Съвместно с Порт България Уест – нашето частно пристанище на Черно море и собственик на Ро-Ро кораб „Дружба“, предлагаме алтернативни решения и възможност за комплексно обслужване на товари от/до Европа/Русия, Грузия, Азербайджан, Иран и Армения.

© Copyright 2019 Деспред