Деспред предлага:

  • Превоз на различни видове товари с обикновени, частни и специализирани вагони по железница от/за Европа, Азия, Близкия Изток и товари през фериботния комплекс Варна-Иличовск
  • Транзитни превози на самостоятелни вагони и блок влакове;
  • Комбинирани транспорти с претоварване на друг вид транспортно средство в терминали, собственост на Деспред, в гранични гари и пристанища;
  • Превоз на контейнери по железница;
  • Вътрешни транспорти на товари с вагони от/до морските и речни пристанища до/от всички товарни жп-гари на територията на България и свързаните с тази дейност претоварни операции, осигурени от клоновете на Деспред в Русе, Лом, Бургас и Варна.
  • Тарифна информация за международни и вътрешни навла
  • Спедиторски разработки;
  • Изготвяне на пълна документация;
  • Заявяване на вагони пред БДЖ пo желание на клиента;
  • Проследяване на вагони в международно вътрешно съобщение по желание на клиента.

За информация:
тел. + 359 2 4513829/30/31/32
тел. + 359 2 4513841
e-mail: sales@despred.com

© Copyright 2019 Деспред