Морски и контейнерен транспорт

Деспред предлага на своите клиенти:

  • превоз на корабни товари по море,
  •  спедиция на корабни товари през пристанищата Варна и Бургас,
  • превоз на цели контейнери (FCL) по море от и за всяко пристанище по света,
  •  превоз на групажни контейнерни пратки (LCL)  от/до агентски склад или „от врата до врата“
  • комбинирани превози на контейнери по железница и шосе
  • специализиран транспорт с хладилни и танк контейнери, open top-контейнери и друго оборудване.
  • всички съпътстващи спедиторски услуги по обработката на корабни и контейнерни товари като: складиране, митническа обработка, банкова гаранция за обезпечаване на транзитни операции, включително на акцизни стоки, вътрешен транспорт, претоварни операции и други.
  • Набиране на корабни партиди във вътрешни складове в Бургас

 

За информация:
тел. + 359 2 4513829/30/31/32
e-mail: sales@despred.com

© Copyright 2019 Деспред