проекти​

Индивидуални транспортни решения

Зелени коридори - проекти на Деспред АД

Зелени коридори​


 
Железопътният транспорт е често по-ефективен от автомобилния, като осигурява сигурност, регулярност, предвидимост в цените, сравнително ниска зависимост от атмосферни влияния и човешкия фактор.

Този тип транспорт е със съществено по-нисък въглероден отпечатък, щадящ околната среда и същевременно облекчава изключително натоварената пътна инфраструктура.

Стремим се да отговаряме на съвременнните тенденции, като работим по нови проекти и алтернативни решения

Контейнерен блок влак от град Бургас, терминал Деспред до Централна Европа – обслужващ товари от/за Кавказки регион и Близък Изток.

Мултимодален/Интермодален и железопътен транспорт през терминал Деспред-Димитровград, опериращ товари от Турция за България и Европа и обратно.

Ро-Ро връзка България-Грузия

Ежеседмични отплавания /всеки Петък/ от Бургас до Батуми.

Свързва Европа с Кавказки регион и Централна Азия – обслужва товари за Азербайджан, Иран, Грузия, Армения, Казахстан, Туркменистан.

Нуждаете се от услугите на експертите от Деспред?

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top