Групажни пратки: Изпращайте по-малко и по-често и пестете пари – част 1

Международната търговия може да се окаже скъпо начинание за вносителите и износителите на стоки, а и всички компании се стремят към намаляване на разходите и повишаване на приходите. При днешните тарифи за товари и методи за доставка на стоки и продукти има опция, която да предложи високоефективен и рентабилен транспорт – това са т. нар. групажни пратки.

Групажни пратки цени – професионално обслужване

В тази статия ще се съсредоточим върху конкретен пример за това, как използването на групажни пратки действително пести средства в сравнение с изпращането на пълен товар.

Групажни пратки – какво включва тази услуга?

За групажни пратки се говори, когато две или повече компании използват един и същ контейнер, за да натоварят и изпратят стоките си. Обединяването на стоки в един контейнер за групажни пратки се нарича консолидиране на товари.

Тъй като изпращането на групажни пратки на практика означава споделено пространство в контейнер, то може значително да намали разходите за превоз, тъй като голяма част от таксите се определят не само спрямо теглото, но и спрямо обема.

Групажни пратки цени – оферти

Когато изпращате групажни пратки, вашите стоки се консолидират с тези на други изпращачи в един контейнер, който след това се товари в превозното средство и бива транспортиран. Използването на групажни пратки е пълна противоположност на превоза с пълен контейнер, при който заемате целия контейнер само със собствените си стоки.

Основно предимство на използването на групажни пратки е, че позволява на компаниите да изпращат по-малко количество товари на по-ниска цена. Освен това е по-гъвкава опция, тъй като може да изпращате стоки, когато ги имате, вместо да чакате, докато съберете товар за пълен контейнер.

Друго предимство на използването на групажни пратки е, че може да се случи значително по-бързо от изпращането на пълен контейнер, тъй като не трябва да задържате своите продукти и да чакате да съберете достатъчно количество за пълен контейнер.


Групажни пратки – какво включва тази услуга?

Scroll to Top