Как да изберете подходящ международен транспорт на стоки 3-та част

Интермодален международен транспорт на стоки

Интермодалният международен транспорт на стоки е схема, при която се използват два или повече вида транспорт, за да може пратката да достигне крайната си дестинация, като през цялото време пратката остава в една и съща транспортна еденица. Смисълът на такава схема е да понижи разходите по транспорта, претоварването и преопаковането на стоките. Най-често при интермодален международен транспорт на стоки се използва влаков и корабен транспорт, комбиниран с транспорт с камиони, които да превозят пратката до и от пристанището или гарата. Ключов момент при използването на интермодален международен транспорт на стоки е доброто познаване на изискванията на всеки един превозвач по веригата, за да е сигурно, че първоначалната опаковка е подходяща за използване чак до крайната дестинация.

Фирма за международен транспорт на стоки 1
Фирма за международен транспорт на стоки – Изберете нас

Международен транспорт на стоки според логистиката

Ако ще организирате самостоятелно международен транспорт на стоки, добре е да помислите с какъв тип превозвачи вече имате връзки. Разбира се, винаги можете да потърсите непознат превозвач, но това ще ви отнеме време за проучване и е свързано с известни рискове по отношение на надеждността. Често се налага координирането на няколко вида международен транспорт на стоки, извършвани от различни превозвачи. Това е сложен и трудоемък процес, който ще отнеме много време на неспециалист по международен транспорт на стоки, като в същото време ще повиши риска от скъпоструващи грешки.

Международен транспорт на стоки от външна логистична компания

Фирма за международен транспорт на стоки 2
Фирма за международен транспорт на стоки – бързина и качество от Деспред

Специализираните компании по международен транспорт на стоки като ДЕСПРЕД могат да се окажат най-доброто решение за вас. Те ще ви освободят от нуждата да проучвате купища нова информация, да търсите нови връзки, да осигурявате непозната документация, да координирате целия процес, да опознавате изискванията на различните превозвачи, ако използвате интермодален или мултимодален транспорт. В крайна сметка ще получите услугите на професионалист, който ще минимизира рисковете при международен транспорт на стоки, докато вие използвате свободното си време, за да се занимавате с рентабилни за бизнеса си дейности.

РАзгледайте нашия интермодален транспорт.

Интермодален международен транспорт на стоки

Международен транспорт на стоки според логистиката

Международен транспорт на стоки от външна логистична компания

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top