Морска спедиция – етапи на процеса – част 2

Морска спедиция и митническо освобождаване

Морска спедиция (София) 1
Морска спедиция София – най-добрите оферти

Важно е да знаете, че превозвачите, ангажирани в морска спедиция на вашите стоки, са отговорни само за прехвърлянето им от едно пристанище до друго. Те не участват в никаква друга дейност. Но все пак стоките, които желаете да транспортирате, трябва да преминат контрол от местните власти както при изпращане, така и при получаване. Това се случва на местата за митническо освобождаване, а вие трябва да предоставите на превозвача всички формуляри за митническо освобождаване.

В процеса на морска спедиция, преди артикулите да могат да бъдат изпратени в друга държава, те трябва да получат разрешение от страната на произход. Този процес се управлява от митнически брокери, които предоставят необходимите подробности за товара и съответната документация. Добрите компании за морска спедиция могат да предложат тази услуга.

При пристигането на пратката в страната на местоназначение, властите там проверяват митническите документи за внос. Съществен аспект на този етап от морска спедиция е, че той може да започне преди физическото пристигане на товара, а специалистите по морска спедиция или назначените митнически брокери са отговорни за навременното освобождаване.

Целият този процес ще бъде подготвен и контролиран от специалист по морска спедиция. Той трябва да бъде добре запознат с всички изисквания на съответните държави, както и със специфичните изисквания на международния морски транспорт, за да осигури адекватна, безпроблемна и бърза морска спедиция на вашите стоки и продукти.

Морска спедиция (София) 2
Морска спедиция София – цени

Морска спедиция и предварителна обработка

Важна част от процеса на морска спедиция е обработката на стоките на мястото на произход, тоест в склада на доставчика. Обработка на стоките в процеса на морска спедиция не означава само натоварването им в карго превозвача. Това понятие включва също проверка на стоките за превоз по време на морска спедиция. Като цяло, този етап на морска спедиция включва три стъпки: обработка на стоките, проверка и товарене. Специалистът по морска спедиция би следвало да се погрижи за гладкото и безпроблемно протичане на този етап от доставката.

Разберете повече за брокераж и морски транспорт

Морска спедиция и митническо освобождаване
Морска спедиция и предварителна обработка

Scroll to Top