Морски транспорт – цени и фактори, от които зависят 3-та част

Морски транспорт – цени за складиране

При използване на морски транспорт цените ще зависят и от нуждата стоките да бъдат допълнително складирани за известно време извън кораба. Ако има нужда от складиране преди отплаването или след разтоварването на стоките, в офертата ще бъдат включени и съответните такси за съхранение и допълнително товарене и разтоварване.

Морски транспорт - цени според товара 1
Морски транспорт – цени според товара, който изпращате

Морски транспорт – цени според капацитета на контейнера

При превозване на контейнери с морски транспорт цените могат да зависят и от това дали товарът може да напълни един цял контейнер. Всеки превозвач се стреми към икономия на пространството с цел да оптимизира разходите и да направи курса максимално ефективен. Така че ако изпращачът не е в състояние на запълни със стоката си цял контейнер за морски транспорт, цените за него въпреки всичко остават като за цял контейнер, което ще повиши себестойността на отделните стоки в него.

Морски транспорт – цени според капацитета на кораба

Тъй като броят на курсовете и корабите е ограничен, а един кораб не бива да носи свръхтовар, при морски транспорт цените могат да зависят и от интереса към дестинацията и превозното средство. Ако търсенето от страна на изпращачите е по-голямо, отколкото възможностите за товарене на кораба, това може да повиши тарифите за морски транспорт.

Морски транспорт - цени според товара 2
Морски транспорт – цени според товара и неговия обем

Морски транспорт – цени за валутни корекции

При морски транспорт цените могат да включват и някои специфични допълнителни такси. Такава такса е коефициентът за валутни корекции, който защитава корабните компании от загуби при валутни колебания. При морски транспорт цените се изчисляват предимно в долари, но при използване на пристанища в различни страни разходите за тях се плащат в местна валута и промяната на курсовете между двете парични единици може да промени себестойността на таксата. В офертите за морски транспорт цените за валутни корекции обикновено са процентни спрямо товара.

Вижте повече подробности за предлагания от нас морски транспорт.

Морски транспорт – цени за складиране

Морски транспорт – цени според капацитета на контейнера

Морски транспорт – цени според капацитета на кораба

Морски транспорт – цени за валутни корекции

5/5 - (1 vote)
Scroll to Top