Речен транспорт по река Дунав – защо и как да го използвате 1-ва част

Ако търсите евтин и екологичен начин да доставите стоки в европейски страни, вашето решение често може да бъде използването речен транспорт по река Дунав. Такъв тип превози ще струват по-евтино, отколкото да наемате камиони. Но това далеч не е всичко, което ще ви гарантира удобство. Ето защо употребата на речен транспорт по река Дунав е добра идея за повечето производители и търговци на едро.

Речен транспорт по река Дунав - цени 1
Речен транспорт по река Дунав – цени за нашите услуги

Речен транспорт по река Дунав – предимства

Когато използвате речен транспорт по река Дунав, ще най-евтиният превоз на големи товари между държави в Европа. Цените стават още по-ниски не сам заради себестойността на превоза, а и заради пестенето от разрешителни, такси и други такси в чужди държави, които бихте платили например с автомобилен транспорт.

Използването на  речен транспорт по река Дунав също така е възможно най-екологичният начин да превозите товарите си, без значение от размера им.

Както всеки воден транспорт, и речният транспорт по река Дунав е изключително добър начин да се превозват извънгабаритни или много тежки товари.

Начините на опаковане на стоките при речен транспорт по река Дунав ви дават възможност за лесно

Речен транспорт по река Дунав - цени 2
Речен транспорт по река Дунав – цени за транспорт

прехвърляне на товарите от и на други превозни средства, което позволява да сте изключително гъвкави и да осъществявате лесно интермодален транспорт от врата до врата.

При речен транспорт по река Дунав имате възможност за използване на канала Рейн-Майн-Дунав, благодарение на който може да се превозят стоки от Северно до Черно море, без трансбордиране.

Използването на речен транспорт по река Дунав намалява рисковете от кражби, злополуки и загуби на стоки.

Чрез речен транспорт по река Дунав имате възможност да превозвате всякакъв тип стоки, включително горива, масла, опасни товари, краткотрайни продукти, насипни товари и др.

Вижте повече за предлагания от нас воден транспорт.

Речен транспорт по река Дунав – предимства

Scroll to Top