Спедиция, транспортна и складова логистика – какви са разликите 2-ра част

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е складова логистика

В дейностите по спедиция, транспортна и складова логистика складовата логистика е управление на различни дейности като:

Спедиция транспортна и складова логистика - мнения 1
Спедиция транспортна и складова логистика – мнения за транспортна логистика
 • Съхранение на стоките, за да осигури правилни складови практики.
 • Складиране на различни видове стоки.
 • Осъществяване на различни опаковки въз основа на изискванията.
 • Планиране на дистрибуцията на стоки.

В логистичната система в процеса на спедиция, транспортна и складова логистика има много различни видове складове, които могат да отговарят на условията и нуждите на бизнеса. Така че в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика може да се наложи използването на митнически складове, данъчни складове, контейнерни товарни терминали, крос докинги и др.

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е транспортна логистика

В дейностите по спедиция, транспортна и складова логистика транспортната логистика се занимава с планиране и управление на дейности като:

 • Управление на различни поръчки по цялата верига на доставки.
 • Внос и износ.
 • Управление на веригата за доставки от началния до крайния етап.
 • Проследяване и управление на търговската информация по време на пътуването на стоките.
 • Управление на активите по цялата верига на доставки с цел плавен товаропоток от една точка до друга.

За осъществяването на транспортната логистика в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика може да се използват различни превозни средства – морски транспорт, автомобилен транспорт, въздушен транспорт или железопътен транспорт. Често за внос или износ на товари се използва комбинация между тях. Точно тук в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика може да се намери спедиторът.

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е спедиция

Управлението на логистиката в дейностите по спедиция, транспортна и складова логистика е широк термин, който определя и управлява всички горепосочени отговорности. Но каква е ролята на спедитора в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика?

Спедиция транспортна и складова логистика - мнения 2
Спедиция транспортна и складова логистика – мнения за складова логистика
 • Спедиторът трябва да намери най-ефективните и достъпни начини за доставяне на стоки от една дестинация до друга.
 • Спедиторът трябва да преговаря тарифата, правилата и условията на компанията, докато сключват сделка за спедиция, транспортна и складова логистика.
 • Трябва да изготви подходяща документация за транзита, за да елиминира всякакви проблеми по-късно.
 • Трябва да се погрижи за навременно вземане и доставка на стоките в процеса по спедиция, транспортна и складова логистика.
 • Спедицията се фокусира върху установяването на контакти, като същевременно разполага с отлични транспортни решения.
 • Спедиторът трябва да поддържа тясна връзка с митническите брокери, за да гарантират спазването на митническите изисквания.
 • В случай на повреда, спедиторът съдейства на клиента пред застрахователя и покрива транзитния товар.
 • Трябва да анализира различни видове транспорт, необходими за транспортиране на стоките.
 • Проследяване движението на товарите и рекламациите.

Разгледайте предлаганите от нас услуги за транспорт и логистика.

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е складова логистика

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е транспортна логистика

Спедиция, транспортна и складова логистика – какво е спедиция

Scroll to Top