Спедиция, транспортна и складова логистика – какви са разликите 1-ва част

Спедиция, транспортна и складова логистика – това са термини, които твърде много хора и до днес бъркат и смятат за взаимозаменяеми. Факт е, че спедиция, транспортна и складова логистика са елементи от един и същ процес по транспортиране на стоки от продавача до купувача. Факт е също така, че ще имате нужда от спедиция, транспортна и складова логистика, за да доставите стоките си до вашите клиенти.

Спедиция транспортна и складова логистика - цени 1
Спедиция транспортна и складова логистика – цени на нашите услуги

Без спедиция, транспортна и складова логистика нито един производствен бизнес не би могъл да съществува, без значение дали си дава сметка за това. И ако в малките фирми дейностите по спедиция, транспортна и складова логистика се изпълняват между другото и са естествена част от бизнеса, то големите компании не могат да оцелеят на пазара без добре развита спедиция, транспортна и складова логистика.

Тук ще поговорим за връзките и разликите между спедиция, транспортна и складова логистика с цел да ви помогне да се ориентирате по-добре в услугите. Така ще сте в състояние да организирате по-качествена спедиция, транспортна и складова логистика и да стигнете по-лесно и ефективно до клиентите си.

Спедиция, транспортна и складова логистика – кое какво е

Когато говорим за спедиция, транспортна и складова логистика, важно е да знаем, че те са части от един и същи процес.

Задачата на логистиката в процесите по спедиция, транспортна и складова логистика е да осъществи ефективното движение на стоки от техния произход до крайната им дестинация, като го направи бързо, икономично и в съответствие с потребителските изисквания.

Спедиция транспортна и складова логистика - цени 2
Спедиция транспортна и складова логистика – цени за всеки потребител

Логистиката, в по-широк смисъл, се отнася до организиране и транспортиране на ресурси – хора, материали, инвентар и оборудване – от едно място до склад на желаната дестинация. Управлението на логистиката в процеса по спедиция, транспортна и складова логистика е от решаващо значение за успеха на всеки бизнес. Компаниите използват управление на логистиката, за да гарантират, че стоките се движат безпроблемно от складовете им към потребителите си.

Разгледайте услугите ни за складова логистика.

Спедиция, транспортна и складова логистика – кое какво е

4.7/5 - (9 votes)
Scroll to Top