Кога е най-подходящо да използвате сухопътен транспорт – част 2

Видове товари в сухопътен транспорт

Ето какви са различните видове товарене на товари при сухопътен транспорт:

Сухопътен транспорт - оферти 1
Сухопътен транспорт – оферти за всеки
 • Групаж. Това е, когато стоките на един клиент не са достатъчни, за да запълнят целия капацитет на камиона. В такива случаи при сухопътен транспорт се използва групажен режим или комбинирано натоварване. По този начин окончателното натоварване на камиона ще се сформира от стоките на няколко различни клиенти, които искат да използват сухопътен транспорт за стоките си. Този тип товарене при сухопътен транспорт може да бъде колетно или палетно, но може да се използват и други видове опаковки и размери. Групажният сухопътен транспорт е по-рентабилен, тъй като плащате само за пространството, което реално заемате в автомобила.
 • Пълно натоварване. Когато можете да запълните цял камион при сухопътен транспорт, се използва пълното натоварване. В този случай стоките ще стигнат директно до местоназначението, така че времето за доставка се намалява. Но при този вид товарене при сухопътен транспорт разходите могат да се увеличат.
 • Експресен транспорт. В този случай спешната стока влиза в групажно товарене, но се доставя първа. Цената на такъв тип сухопътен транспорт е по-висока, отколкото при обичайните групажни превози.
 • Специален сухопътен транспорт. Това е превоз на опасни товари, който се извършва с цистерни за течни стоки, хладилен транспорт, химикали и др.

Предимства при използване на сухопътен транспорт

Сухопътен транспорт - оферти 2
Сухопътен транспорт – оферти и ползи
 • Икономическа изгода. За разлика от други транспортни средства, като например въздушния транспорт, товарният сухопътен транспорт е по-евтин. За използването на автомобилен транспорт не се изисква специфична инфраструктура.
 • Гъвкавост. Товарният сухопътен транспорт позволява максимална гъвкавост на вземанията и доставките, със сравнително лесни за спазване графици, честоти на курсовете и други удобства.
 • Контрол. Товарният сухопътен транспорт разполага с технологии, които позволяват да се проследява къде точно се намира стоката по всяко време.
 • Застраховка. Благодарение на съществуващата наредба и професионализма на превозвачите, при използването на товарен сухопътен транспорт се случват все по-малко инциденти.
 • Достъпност. Автомобилният сухопътен транспорт често достига до точки, които не биха били достижими с други транспортни средства.
 • Скорост. Автомобилният сухопътен транспорт позволява покриване както на къси, така и на дълги разстояния за по-кратко време в сравнение с морския транспорт.
 • Разнообразие. Товарният сухопътен транспорт позволява превоз на всички видове стоки (опасни, течни, бързо развалящи се продукти) и може да се комбинира с други транспортни средства, за да завърши логистичния процес на 100%.

Разгледайте повече информация за международен превоз на товари

Видове товари в сухопътен транспорт
Предимства при използване на сухопътен транспорт

Scroll to Top